راه اندازی بخش دانلود های کاربردی

بدینوسیله به اطلاع مشترکین عزیز میرساند جهت سهولت در دسترسی به نرم افزار های پر کاربرد مرکز دانلود سایت راه اندازی گردید و از گزینه مرکز دانلود در منوی ناحیه کاربری قابل دسترس است.