سرویس های غیرحجمی
نام سرویسحجم (گیگا بایت)قیمت ماهانه (ریال)
اينترنت غیرحجمی ویژه 1 مگابیت17250،000
اينترنت غیرحجمی ویژه 2 مگابیت25400،000
اينترنت غیرحجمی ویژه 4 مگابیت34600،000
اينترنت غیرحجمی ویژه 8 مگابیت501،000،000
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • تمامی سرویس های فوق بصورت نقدی ارائه می گردد.
سرویس های حجمی
نام سرویسحجم (گیگا بایت)قیمت ماهانه (ریال)
اينترنت 128کيلوبيت6135،000
اينترنت 256کيلوبيت8 200،000
اينترنت 512کيلوبيت8220،000
اينترنت 1024کيلوبيت4140،000
اينترنت 1024کيلوبيت12290،000
اينترنت 2048کيلوبيت6190،000
اينترنت 2048کيلوبيت12300،000
اينترنت 2048کيلوبيت18390،000
اينترنت 4096کيلوبيت6200،000
اينترنت 4096کيلوبيت12380،000
اينترنت 4096کيلوبيت18470،000
اينترنت 4096کيلوبيت24560،000
اينترنت 8192کيلوبيت12440،000
اينترنت 8192کيلوبيت18530،000
اينترنت 8192کيلوبيت24620،000
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • تمامی سرویس های فوق بصورت نقدی و یا روی قبض قابل ارائه می باشد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

نام سرویسحجم (گیگا بایت)مودم / حجم رایگانقیمت ماهانه (ریال)
** اينترنت-روی قبض-128 کیلوبیت تا 10 مگابیتماهانه 2 گیگ (6 گیگ شبانه)ندارد50،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-256 کيلوبيتماهانه 8 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ200،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-512 کيلوبيتماهانه 8 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ220،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-1024 کيلوبيتماهانه 12 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ290،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-2048 کيلوبيتماهانه 6 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ190،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-2048 کيلوبيتماهانه 12 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ300،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-2048 کيلوبيتماهانه 18 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ390،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-4096 کيلوبيتماهانه 6 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ200،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-4096 کيلوبيتماهانه 12 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ380،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-4096 کيلوبيتماهانه 18 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ470،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-4096 کيلوبيتماهانه 24 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ560،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-8192 کيلوبيتماهانه 12 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ440،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-8192 کيلوبيتماهانه 18 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ530،000
اينترنت-روی قبض-يکساله-8192 کيلوبيتماهانه 24 گیگ دارد / ماهانه 2 گیگ620،000
نام سرویسحجم (گیگا بایت)مودم / حجم رایگانقیمت سالانه (ریال)
** اينترنت-نقدی-يکساله-128 کیلوبیت تا 10 مگابیتسالانه 24 گیگ (72 گیگ شبانه)ندارد600،000
اينترنت-نقدي-يکساله-256 کيلوبيتسالانه 96 گیگدارد / 24 گیگ2،400،000
اينترنت-نقدي-يکساله-512 کيلوبيتسالانه 96 گیگدارد / 24 گیگ2،640،000
اينترنت-نقدي-يکساله-1024 کيلوبيتسالانه 144 گیگدارد / 24 گیگ3،480،000
اينترنت-نقدي-يکساله-2048 کيلوبيتسالانه 72 گیگدارد / 24 گیگ2،280،000
اينترنت-نقدي-يکساله-2048 کيلوبيتسالانه 144 گیگدارد / 24 گیگ3،600،000
اينترنت-نقدي-يکساله-2048 کيلوبيتسالانه 216 گیگدارد / 24 گیگ4،680،000
اينترنت-نقدي-يکساله-4096 کيلوبيتسالانه 72 گیگدارد / 24 گیگ2،400،000
اينترنت-نقدي-يکساله-4096 کيلوبيتسالانه 144 گیگدارد / 24 گیگ4،560،000
اينترنت-نقدي-يکساله-4096 کيلوبيتسالانه 216 گیگدارد / 24 گیگ5،640،000
اينترنت-نقدي-يکساله-4096 کيلوبيتسالانه 288 گیگدارد / 24 گیگ6،720،000
اينترنت-نقدي-يکساله-8192 کيلوبيتسالانه 144 گیگدارد / 24 گیگ5،280،000
اينترنت-نقدي-يکساله-8192 کيلوبيتسالانه 216 گیگدارد / 24 گیگ6،360،000
اينترنت-نقدي-يکساله-8192 کيلوبيتسالانه 288 گیگدارد / 24 گیگ7،440،000
 • سرویس ** از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر نصف بها می باشد.
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • قرارداد سرویس های فوق بصورت یکساله می باشد.
 • سرویس های فوق شامل مودم رایگان یا ۲۴ گیگ حجم رایگان می باشند.
سرویسهای نامحدود

سرویس های اینترنت نامحدود به زودی ارائه خواهد گردید.

* * *


——————————————————————————————————————————————————————————————————

سرویسهای اینترانت (شبکه ملی اطلاعات)

نام سرویسحجم (مگا بایت)سرعت (کیلو بیت در ثانیه)قیمت (ریال)
اينترانت-نقدي-يک ماهه-256 کيلوبيت-نامحدودنامحدود256525000
اينترانت-روي قبض-يک ماهه-512 کيلوبيت-نامحدودنامحدود512840000
اينترانت-نقدي-يک ماهه-512 کيلوبيت-نامحدودنامحدود512840000
اينترانت-نقدي-يک ماهه-1 مگابيت-نامحدودنامحدود10241260000
اينترانت-نقدي-يک ماهه-2 مگابيت-نامحدودنامحدود20482100000

توضیحات:

 • تمامی قیمت ها بصورت ماهانه در جدول بالا درج گردیده و در صورت خرید ۳، ۶  یا ۱۲ ماهه قیمت فوق در تعداد ماههای دوره ضرب خواهد شد.
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • سرعت های ذکر شده در جدول بالا حداقل سرعت ارائه شده بوده و سرعت واقعی عملا بیش از این مقدار میباشد.
 • برای اعمال مفاد مصوبه ۱۵۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حجم ارائه شده برای سرویس های حجمی ۲۵ درصد بیش از مقادیر اعلامی در جدول میباشد.
 • برای مشاهده قرارداد سطح خدمات مشترکین   اینجا کلیک کنید.
حجم ترافیک اضافه
سطوح تعرفهبازه حجم ترافیک (گیگا بایت)تعرفه هر گیگا بایت (ریال)ملاحظات
سطح اول3≥حجم≥130،000------
سطح دوم10≥حجم>322،000تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول
و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم30≥حجم>1018،000تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول
و بیش از 3 تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم
و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم30<حجم15،000تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول
و بیش از 3 تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم
و بیش از 10 تا 30 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم
و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم
جشنواره فروش (صد دانه یاقوت)
نام سرویسحجم ماهانه (گیگا بایت)دانلود رایگان شبانه (سالانه)مکالمه رایگان درون استانی(ماهانه)قیمت سالانه(تومان)
اینترنت 128 کیلوبیت تا 4 مگابیت24ندارد100 دقیقه25،000
اینترنت 256 کیلوبیت تا 4 مگابیت2436 گیگ200 دقیقه34،500
اینترنت 512 کیلوبیت تا 8 مگابیت2448 گیگ300 دقیقه54،000
اینترنت 1 مگابیت تا 4 مگابیت2448 گیگ400 دقیقه65،500
اینترنت 1 مگابیت تا 8 مگابیت2448 گیگ400 دقیقه72،000
اینترنت 1 مگابیت تا 16 مگابیت2448 گیگ400 دقیقه78،000
اینترنت 2 مگابیت تا 4 مگابیت2472 گیگ500 دقیقه82،000
اینترنت 2 مگابیت تا 8 مگابیت2472 گیگ500 دقیقه89،000
اینترنت 2 مگابیت تا 16 مگابیت2472 گیگ500 دقیقه95،000

توضیحات:

 •  تمامی سرویس ها بصورت نقدی و پرداخت روی قبض قابل ارائه می باشد.
 • قیمت ها به تومان بوده و در جدول بصورت سالانه محاسبه گردیده است.
 • حجم دانلود ماهانه ۲ گیگا بایت می باشد.
 • حجم دانلود رایگان شبانه در جدول بصورت یکساله قید شده است.
 • مکالمه رایگان درون استانی از تلفن ثابت به تلفن ثابت خواهد بود.
 • مبلغ ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

بسته های ترافیکی یکساله (بلند مدت)

حجم دانلودقیمت جشنواره (تومان)
5 گیگا بایت10،000
10 گیگا بایت17،000
20 گیگا بایت30،000
50 گیگا بایت60،000
100 گیگا بایت90،000

——————————————————————————————————————————————————————————————————

بسته های ترافیکی یاقوت (یک ساله)

حجم دانلودجایزه ویژهقیمت جشنواره (تومان)
25 گیگا بایت25 ساعت مکالمه رایگان درون استانی40،000
50 گیگا بایت50 ساعت مکالمه رایگان درون استانی70،000
100 گیگا بایت100 ساعت مکالمه رایگان درون استانی100،000

——————————————————————————————————————————————————————————————————

بسته های ترافیکی فوتون (کوتاه مدت)

حجم دانلودزمان مصرفقیمت جشنواره (تومان)
2 گیگا بایت1 روزه3،000
2 گیگا بایت5 روزه 3،500
5 گیگا بایت5 روزه7،500
5 گیگا بایت15 روزه8،500
15 گیگا بایت15 روزه16،500
30 گیگا بایت15 روزه19،500
30 گیگا بایت30 روزه35،000