لطفا منتظر بمانید...

2020

ثبت نام

ورود

راهنمای استفاده از خدمات فروش

ثبت نام

ثبت نام به دو صورت پس پرداخت و پیش پرداخت انجام می گیرد.

روش پس پرداخت Post Paid: مشترک هزینه را پس از مصرف و بر روی قبض تلفن خود پرداخت می نماید.

روش پیش پرداخت Pre Paid: مشترک هنگام ثبت نام و قبل از مصرف هزینه را پرداخت می نماید .

 

روش های ثبت نام: 

        الف)ثبت نام بصورت تلفنی (تماس با 2020 )

                                  ثبت نام مکانیزه، 2020 داخلی 14 (فقط پس پرداخت)

                                 توسط کارشناسان فروش، 2020 داخلی 10 (فقط پس پرداخت)

       ب) آنلاین(فقط پیش پرداخت)

       پ)حضوری(پس پرداخت و پیش پرداخت)

 

ثبت نام تلفنی بصورت مکانیزه:

در ثبت نام تلفنی بصورت مکانیزه کافی است متقاضی با شماره مدنظر با سامانه 2020 داخلی 14 تماس گرفته، کدملی وشماره همراه خود را وارد نماید. سپس سرویس مورد نظر خود را از سرویس های ارائه شده انتخاب نمایند( این انتخاب سرویس بصورت موقت می باشد) سپس کارشناسان فروش جهت تکمیل مشخصات،  ارائه توضیحات بیشتر و تائید انتخاب سرویس با مشترک تماس گرفته و در صورت نیاز اقدام به تغییر سرویس می نمایند. پس از آن شماره مورد نظر جهت انجام رانژه به مرکز مخابراتی ارسال می گردد.

ثبت نام تلفنی توسط کارشناسان فروش:

در ثبت نام تلفنی توسط کارشناسان فروش ،تمامی مراحل توسط کارشناسان انجام می گردد.

ثبت نام آنلاین:

از طریق مراجعه به سایت 2020.eatc.ir  قسمت ثبت نام آنلاین و تکمیل نمودن مشخصات فردی و انتخاب سرویس موردنظر توسط مشترک انجام می گیرد.

ثبت نام حضوری:

متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی و یا نمایندگی ها با ارائه مدارک مورد نیاز، اقدام به ثبت نام نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

        1-اصل یا کپی کارت ملی

        2-در صورت استیجاری بودن ملک اجاره نامه

 

نکته: مدت زمان دایری ADSL حداکثر دو روز کاری می باشد.

 

شرایط ثبت نام در جشنواره سرویس های مودم رایگان

درصورت تمایل به ثبت نام بصورت پس پرداخت (اقساطی)می بایست مالکیت خط بنام متقاضی باشد.

در صورت تمایل بصورت پیش پرداخت تمام هزینه سرویس یکساله بصورت کامل اخذ می گردد.

از آنجاییکه قرارداد سرویس های مودم رایگان یکساله می باشد  در طول مدت قرارداد ، تغییر سرویس امکان پذیر نمی باشد.

 

   جمع آوری سرویس های بامودم رایگان

اعمال هزینه جاری

اعمال هزینه مودم(محاسبه هزینه مودم رایگان برحسب زمان باقی مانده از سرویس در زمان جمع آوری میباشد)

 


تمدید سرویس

تمدید سرویس،سرویس های پیش پرداخت به دو صورت حضوری و آنلاین انجام می گیرد:

در تمدید سرویس بصورت حضوری، مشترک با مراجعه به مراکز مخابراتی و یا نمایندگی ها میتواند سرویس مورد نظر خود را تمدید نماید.

در تمدید سرویس بصورت آنلاین،مشترک میتواند با مراجعه به سایت  2020.eatc.ir و ورود به پنل کاربری خود اقدام به تمدید سرویس نماید.

 

خرید حجم اضافه

  خرید حجم اضافه بصورت پس پرداخت

        تلفنی:

                   مکانیزه:  2020 داخلی 12

                  کارشناسان فروش:   2020 داخلی 10

        آنلاین: از طریق سایت 2020.eatc.ir

        حضوری: مراجعه به نمایندگی ها و یا مراکز مخابراتی

 

خرید حجم اضافه بصورت پیش پرداخت

       آنلاین: از طریق سایت 2020.eatc.ir

       حضوری: مراجعه به نمایندگی ها و یا مراکز مخابراتی

 

آموزش تصویری نحوه خرید حجم اضافی برای مشترکین پیش پرداخت (نقدی)

آموزش تصویری نحوه خرید حجم اضافی برای مشترکین پس پرداخت (روی قبض)


تغییر خط

تغییر خط در صورتی امکانپذیر می باشد که:

حداقل 20 روز از زمان سرویس جاری باقی مانده باشد.

خط مقصد مساعد رانژه باشد.

 

درخواست تغییر خط

   درخواست تغییر خط با مراجعه حضوری به نمایندگی مربوطه مشترک و تکمیل فرم درخواست تغییرخط توسط مشترک امکانپذیر است.

مدارک موردنیاز جهت تغییر خط:

        1- کارت ملی مالک اینترنت خط مبدا

        2- کارت ملی مالک خط مقصد

        3- اجاره نامه درصورت عدم مالکیت

        4- مودم به همراه آداپتور

 


تغییر سرویس

     تلفنی:

                  مکانیزه:  تماس با سامانه 2020 داخلی 15

                  کارشناسان فروش:  تماس با سامانه 2020 داخلی 10

     حضوری 

      آنلاین: سایت 2020.eatc.ir

 

در تغییر سرویس مکانیزه سرویس های جشنواره ارائه نمی شوند لذا جهت تغییرسرویس به این سرویس ها با داخلی 10 تماس گرفته شود.

تغییر سرویس تلفنی فقط بصورت پس پرداخت می باشد.

در تغییر سرویس حجم و هزینه سرویس جاری و سرویس جدید بصورت روزشمار محاسبه می شود.

تغییر سرویس پس پرداخت به پس پرداخت         تلفنی/حضوری

تغییر سرویس پیش پرداخت به پس پرداخت         تلفنی/حضوری

تغییر سرویس پیش پرداخت به پیش پرداخت        حضوری/آنلاین 

تغییر سرویس پس پرداخت به پیش پرداخت         حضوری

 


خرید آی پی

    خرید آی پی سرویس های پس پرداخت : 

        تماس تلفنی با سامانه2020 داخلی 10

        مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی ویا نمایندگی ها  

 

   خرید آی پی سرویس های پیش پرداخت :

       آنلاین در تمدید سرویس توسط مشترک

       مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی ویا نمایندگی ها

 

تغییر مشخصات    

تغییر مشخصات به دو صورت تلفنی و حضوری انجام میگیرد:

تغییر مشخصات بصورت تلفنی از طریق تماس با سامانه 2020داخلی 10

 

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در پرونده مشترک:

      1- نام ونام خانوادگی بصورت کامل

      2- کد ملی

      3- نام پدر

      4- تاریخ تولد بصورت روز/ماه/ سال

      5- شماره شناسنامه

      6- شماره همراه

      7- آدرس

      8- در تغییر مشخصات بصورت تلفنی بیان کدملی مالک فعلی اینترنت و یا مالک خط الزامی است.

 

تغییر مشخصات بصورت حضوری از طریق مراجعه به نمایندگی مربوطه

مدارک موردنیاز

     کپی ویا اصل کارت ملی مالک فعلی اینترنت ویا مالک خط در صورت عدم دسترسی به این موارد سند ملک

     اجاره نامه در صورت استیجاری بودن ملک

     کپی ویا اصل کارت ملی مالک جدید اینترنت

 


جمع آوری

جمع آوری سرویس اینترنت به معنی قطع اینترنت بنا به خواست مشترک می باشد.

بمنظور ثبت درخواست جمع آوری کافی است مشترک با خط مورد نظر جهت جمع آوری ویا شماره همراه ثبت شده در پرونده، با سامانه 2020 داخلی 16 تماس حاصل نموده و درخواست خود را توسط کارشناس مربوطه ثبت نماید.

 

نکته: ارائه کد ملی مالک اینترنت و یا مالک خط الزامی است.

 

ثبت نام خطوط با مالکیت اشخاص حقوقی

مدارک موردنیاز

       1- معرفی نماینده شرکت ویا سازمان متقاضی

       2- کارت ملی و شماره همراه فرد معرفی شده بعنوان نماینده

       3- درخواست کتبی اینترنت با سربرگ و مهمور به مهر شرکت ویا سازمان متقاضی

       4- نام شرکت

       5- شماره ثبت

       6- کداقتصادی

       7- تاریخ ثبت شرکت

       8- شناسه ملی شرکت

 

تغییر سرویس، خرید آی پی، تغییر خط، خرید حجم اضافه، تمدید سرویس، تغییر مشخصات و جمع آوری این خطوط با درخواست کتبی شرکت و یا سازمان انجام می گیرد.


نکته: ارائه تمامی خدمات، فقط در صورت تماس از همان شماره ثابت (شماره اشتراک ADSL) امکان پذیر می باشد.

جهت دریافت مطالب بصورت فایل PDF اینجا کلیک کنید

پشتیبانی

تست سرعت

لیست آموزش ها

برنامه های کاربردی

ارتباط با ما

اینترنت

قیمت ها

بخش کاربران

نمایندگی ها

خرید آنلاین

کلیه حقوق این وبسایت در نزد شرکت مخابرات محفوظ است.  طراحی و پیاده سازی: Mohammad Sadoughi