لطفا منتظر بمانید...

2020

ثبت نام

ورود

احتمال اختلال

98/04/23 - 1676 بازدید

گزارش احتمال اختلال

 ***شهر***  ***مرکز***  ***موضوع***  تاریخ شروع  تاریخ پایان  ***ساعت***
هادیشهر کافو 115 برگردان 22 تیر 25 تیر 00:00
اسکو کافو نوری نیروی انتظامی احتمال اختلال 24 تیر 24 تیر 09:00 - 00:00
هشترود پاشابیگ برگردان 23 تیر  نامشخص 00:00
مراغه خواجه نصیر - کافو 0004 برگردان 23 تیر 26 تیر 00:00
تبریز قاضی احتمال اختلال 25 تیر 25 تیر 06:00 - 00:00
بناب  مجتمع - کافو ONUD0008  برگردان 24 تیر 28 تیر 00:00
تبریز قاضی برگردان 30 تیر 30 تیر 07:00 - 01:00
تبریز ارم احتمال اختلال 30 تیر 30 تیر 07:00 - 01:00
تبریز باقرخان احتمال اختلال 30 تیر 30 تیر 07:00 - 01:00
تبریز ستارخان اختمال اختلال 30 تیر 30 تیر 07:00 - 01:00
آذرشهر شهرک شهید مدنی اختلال تلفن ثابت 25 تیر 31 تیر 00:00
آذرشهر کافو نوری ONUS_0014 برگردان 29 تیر 31 تیر 09:00
مراغه خواجه نصیر کافو نوری 0005_ONUS برگردان 30 تیر 2 مرداد 09:36
مرند  طالقانی -کافو نوری ONUS_0080  برگردان 30 تیر 2 مرداد 14:20
بناب بناب دوم - کافو 11 برگردان 1 مرداد 3 مرداد 10:00
تبریز چمران احتمال اختلال 3 مرداد 3 مرداد 07:00 - 01:00
تبریز باکری احتمال اختلال 3 مرداد 3 مرداد 07:00 - 01:00
تبریز سردرود احتمال اختلال 3 مرداد 3 مرداد 07:00 - 01:00
بناب محدوده فرهنگیان 3 احتمال اختلال 1 مرداد 5 مرداد 00:00

پشتیبانی

تست سرعت

لیست آموزش ها

برنامه های کاربردی

ارتباط با ما

اینترنت

قیمت ها

بخش کاربران

نمایندگی ها

خرید آنلاین

کلیه حقوق این وبسایت در نزد شرکت مخابرات محفوظ است.  طراحی و پیاده سازی: Mohammad Sadoughi