اطلاعیه مهم: تغییر روال در محاسبه میزان مصرف مشترکین در بازه رایگان شبانه از بامداد ۱۳۹۴/۱۱/۱

احتراماً ، در راستای ارتقای کیفیت و ارائه بهتر خدمات به مشتریان گرامی و به پاس قدردانی از انتخاب این شرکت، حجم دانلود رایگان شبانه ( ساعت ۲ الی ۷ بامداد ) تا سه برابر میزان حجم خریداری شده افزایش یافته است، فلذا جهت استحضار و بهره برداری بیشتر،نظر مشتریان محترم را به موارد ذیل جلب می نماید :

* برای سرویس های با پهنای باند ۲ مگابیت در ثانیه و بالاتر، به میزان سه برابر مجموع حجم روی سرویس و حجم اضافی خریداری شده در همان دوره،حجم قابل استفاده رایگان در بازه زمانی دانلود رایگان شبانه،در اختیار مشترک قرار می گیرد .

برای نمونه مشترک دارای سرویس با سرعت ۲ مگابیت در ثانیه و بالاتر و با ۵ گیگابایت حجم،قادر خواهد بود که در طول دوره جاری از ۱۵ گیگابایت حجم رایگان نیز علاوه بر حجم روی سرویس در زمان های دانلود رایگان استفاده نموده و همچنین به ازای خرید هر گیگابایت حجم اضافی،به میزان ۳ گیگابایت حجم بـه ۱۵ گیگابایت حجم تخصیصی مشترک اضافه خواهد شد و در صورت استفاده از حجم عادی در بازه شبانه نیز فقط یک سوم هزینه دریافت خواهد گردید .

* برای سرویس های با پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه تا ۱ مگابیت در ثانیه ، به میزان دو برابر مجموع حجم روی سرویس و حجم اضافی خریداری شده در همان دوره،حجم قابل استفاده رایگان در بازه زمانی دانلود رایگان شبانه در اختیار مشترک قرار می گیرد .

برای نمونه مشترک دارای سرویس با پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه تا ۱ مگابیت در ثانیه و با ۵ گیگابایت حجم، قادر خواهد بود که در طول دوره جاری از ۱۰ گیگابایت حجم رایگان نیز علاوه بر حجم روی سرویس در زمان های دانلود رایگان استفاده نموده و همچنین به ازای خرید هر گیگابایت حجم اضافی،به میزان ۲ گیگابایت حجم به ۱۰ گیگا بایت حجم تخصیصی مشترک اضافه خواهد شد و در صورت استفاده از حجم عادی در بازه شبانه نیز فقط یک سوم هزینه دریافت خواهد گردید .

* برای سرویس های با پهنای باند ۱۲۸ تا ۲۵۶ کیلوبیت در ثانیه، به میزان یک و نیم برابر مجموع حجم روی سرویس و حجم اضافی خریداری شده در همان دوره، حجم قابل استفاده رایگان در بازه زمانی دانلود رایگان شبانه در اختیار مشترک قرار می گیرد .

برای نمونه مشترک دارای سرویس با پهنای باند ۱۲۸ تا ۲۵۶ کیلوبیت در ثانیه و با ۵ گیگابایت حجم، قادر خواهد بود که در طول دوره جاری از ۷.۵ گیگابایت حجم رایگان نیز علاوه بر حجم روی سرویس در زمان های دانلود رایگان استفاده نموده و همچنین به ازای خرید هر گیگابایت حجم اضافی،به میزان ۱.۵ گیگابایت حجم به ۷.۵ گیگابایت حجم تخصیصی مشترک اضافه خواهد شد و در صورت استفاده از حجم عادی در بازه شبانه نیز فقط یک سوم هزینه دریافت خواهد گردید .

*در زمان اتمام حجم شبانه مشترک،جهت چگونگی ادامه روند استفاده،از مشترک کسب نظر خواهد شد .

*میزان حجم عادی و شبانه رایگان باقیمانده هر مشترک از طریق پنل کاربری در هر زمان قابل ملاحظه میباشد. همچنین مقدار مصرف هر نوع از حجم به تفکیک در ریز کارکرد مشترک نمایش داده میشود.

 

تبصره ۱ : مشترک در بازه اعتبار زمانی سرویس و تا زمانیکه دارای حجم غیر رایگان بوده باشد،قادر به استفاده از حجم تخصیصی رایگان خود خواهد بود .

تبصره ۲ : حجم تخصیصی رایگان صرفاً برای استفاده در همان دوره بوده و به دوره بعد انتقال نخواهد یافت .