لطفا منتظر بمانید...

2020

ثبت نام

ورود

تعرفه ها

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

سه ماهه

خرید آنلاین

سه ماهه

خرید آنلاین

سه ماهه

خرید آنلاین

سه ماهه

خرید آنلاین

سه ماهه

خرید آنلاین

شش ماهه

خرید آنلاین

شش ماهه

خرید آنلاین

شش ماهه

خرید آنلاین

شش ماهه

خرید آنلاین

شش ماهه

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

خرید آنلاین

ماهانه روی قبض

حجم سرویس ها برحسب بین الملل می باشد. جهت محاسبه حجم داخلی ، حجم ثبت شده را در 4 ضرب نمایید.

جهت مشاهده ی لیست سرویس های استاندارد روی این لینک کلیک نمایید.

جهت مشاهده ی لیست سرویس های تانوما روی این لینک کلیک نمایید. ( توجه داشته باشید که سرویس های تانوما برای مشترکین ADSL  نمی باشد)

پشتیبانی

تست سرعت

لیست آموزش ها

برنامه های کاربردی

ارتباط با ما

اینترنت

قیمت ها

بخش کاربران

نمایندگی ها

خرید آنلاین

کلیه حقوق این وبسایت در نزد شرکت مخابرات محفوظ است.  طراحی و پیاده سازی: Mohammad Sadoughi